File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/110/1/p_top.php
File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/124/1/p_image.php

Kvalitet på Dasa

Kvalitetspolicy

 

Dasa Control Systems utvecklar och producerar styrsystem till tunga fordon. Våra kunder är tillverkare av tunga fordon inom, i första hand, skogsavverkning, entreprenad och materialhantering.

 

På Dasa är kvalitetsarbetet en integrerad del av verksamheten. Vårt mål är nöjda kunder, både externa och interna. Detta uppnår vi genom att med lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.

 

Vår produktutvecklingsprocess baseras på ett nära samarbete med kunder för att uppfylla deras krav och kunna erbjuda ett attraktivt sortiment av produkter. Krav inom hållbarhet, miljötålighet, lagar, standards, funktionalitet och användarvänlighet är prioriterade för oss.

 

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att öka kvaliteten på våra produkter samt skapa en väl fungerande verksamhet med effektiva och säkra arbetsflöden. Regelbunden uppföljning av produktkvalité och kundnöjdhet ger underlag för prioritering av åtgärder både internt och hos underleverantörer.

 

Vi tillvaratar medarbetarnas kunskaper och erfarenheter och är lyhörda för de förändringar som kan förbättra vår verksamhet. Personliga utvecklingssamtal, personalenkäter och en kontinuerlig öppen dialog ger ett bra underlag för utveckling av kompetenser och processer.

 

Vi strävar efter att alltid leverera rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och vi följer gällande lagar och förordningar.

 

Certifikat ISO 9001:2008 (sv)

 

Certificate ISO 9001:2008 (eng)

File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/110/1/p_bottom.php